Điều Khoản

Chào mừng bạn đến với INKLESS! Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của INKLESS, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Sử Dụng Dịch Vụ

1. INKLESS cung cấp dịch vụ chia sẻ Game MOD APK và các nội dung liên quan. Bạn cam kết sử dụng dịch vụ này một cách hợp pháp và chỉ cho mục đích giải trí cá nhân.

2. Bạn cam kết không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền tác giả nào liên quan đến nội dung mà bạn truy cập hoặc chia sẻ thông qua dịch vụ của chúng tôi.

Trách Nhiệm và An Toàn

1. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật tài khoản của mình và không được chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ ai khác.

2. INKLESS không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chấm Dứt Dịch Vụ

INKLESS có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Sửa Đổi Điều Khoản

INKLESS có quyền sửa đổi hoặc cập nhật điều khoản này bất cứ lúc nào. Bạn nên kiểm tra điều khoản này thường xuyên để cập nhật với các thay đổi.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về các điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác.